Uutta Pirkan Helmessä: rahoitusta yhdistysten pieninvestoinneille teemahankkeella!

8.10.2018

Pirkan Helmen pieninvestoinnit -teemahankkeessa rahoitetaan Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueilla toimivien yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetut pieninvestoinnit edistävät Eteläisen Pirkanmaan houkuttelevuutta asuinalueena, parantavat vapaa-ajan palveluita sekä lisäävät mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan.

Teemahankkeessa Pirkan Helmi toimii hankkeen hallinnoijana, ja yhdistykset hakevat mukaan alahankkeiden toteuttajiksi. Pirkan Helmen ja yhdistyksen välillä tehdään tuensiirtosopimus. Investointien toteutusaika 1.1.-31.12.2019 on kaikille sama ja maksatukset tehdään kaikille alahankkeille yhtaikaa ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.

Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kone- ja laitehankintoja sekä korjaus- tai uudisrakentamista kuten kylien kokoontumispaikkojen kunnostamista ja harrastuspaikkojen varustelua.

Tarkoituksena on rahoittaa investointeja, jotka ovat niin pieniä, että niitä ei itsenäisinä hankkeina pystyttäisi rahoittamaan. Tuki on kiinteä 75% kiinteä ja myönnettävän tuen määrä vähintään 500€ ja enintään 7.500 €. Näin ollen omarahoitus huomioon ottaen hankkeiden kokonaiskustannusarvioiden on oltava vähintään 667 € ja enintään 10.000 €. Huom! Hankkeiden omarahoitukseksi ei hyväksytä talkootyötä.

Haku on avoinna 8.10.-30.11.2018

>>> LISÄTIETOJA JA HAKUOHJEET