Pirkan Helmi ei toistaiseksi rahoita julkisyhteisöjen hakemia Leader-hankkeita

14.6.2017

Johtuen Pirkan Helmen käyttöön osoitetun Leader-rahoituskehyksen korkeasta sidonta-asteesta, hallitus päätti kokouksessaan 13.6., että Pirkan Helmi ei rahoita julkisyhteisöjen hakemia Leader-hankkeita. Linjaus on voimassa päätöksentekohetkestä alkaen toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan uudelleen joulukuussa 2018.

Pirkan Helmen hallitus on jo aiemmin, elokuussa ja joulukuussa 2016, päättänyt muista sopeuttamistoimista joilla mm. rajattiin entisestään yksittäisiin Leader-hankkeisiin kohdistettavia enimmäistukimääriä. Sopeuttamistoimien tavoitteena on, että Leader-periaatteiden mukaisille asukaslähtöisillä kehittämisideoille riittäisi tukea jaettavaksi koko rahoituskauden ajaksi eli aina vuoden 2020 loppuun saakka.